Çalışanlarımız
En Büyük Gücümüzdür.

Hibrit Çalışma

Borusan Otomotiv Grubu’nda;

Yeni Düzen Çalışma, işi ve rolün hazır ve uygun olma durumuna göre, Yerinde Çalışma ve Hibrit Çalışma olmak üzere 2 farklı çalışma modeli ile uygulanır.

Tüm çalışma modellerinde şirket kültürünün yaşatılması ve içselleştirilmesi esastır.

Çalışanlarımız hangi model kapsamında olduklarından bağımsız iş birliği, koordinasyon ve sosyalleşme amaçlı bir araya gelirler.

Tüm çalışma modellerinde yüksek performanslı, verimli ve öz disiplinli iş yapış şekli esastır.

Liderlerimiz, farklı çalışma modellerindeki tüm çalışma arkadaşlarına etkin liderlik yapar, adil ve eşit davranır.

Tüm çalışma modellerinde, iş özel hayat dengesi korunur ve çalışanın esenliği gözetilir.

Tüm çalışma modellerinde, Borusan Otomotiv Grubu tarafından belirlenen temel çalışma prensipleri, çalışanlar tarafından eksiksiz olarak uygulanır.

Çalışan Bağlılığı Proje Grubu Çalışan Bağlılığı süreçlerini destekleyici, gönüllülük esasına dayalı kurulmuş olan proje ekibi

Çalışan bağlılığı anketleri her yıl bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından düzenleniyor, 2 yılda bir 15 kategorinin yer aldığı detaylı anket, ara dönemlerde de kısa anket uygulamamız bulunuyor.

Anket sonuçlarımız her yıl 80 ve üzerinde bağlılık skoru ile sonuçlanıyor ve yapılan aksiyon planları ile başarılarımızın sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyoruz. Bu katkıyı sağlamaya yardımcı; çalışanlarımızdan oluşan gönüllülük esasına dayalı kurulmuş olan bir proje ekibimiz mevcut.

Doğum Günü İzni Borusan Otomotiv Grubu’nda görev yapan tüm çalışanlarımızın yıllık iznine ek olarak, doğum günleri için ek “bir günlük” idari izin hakkı vardır.

Lütfen cihazınızı dikey konumda kullanınız.