Biz Güvenli
Bir Aileyiz.

Borusan Otomotiv Grubu, tüm şirketlerinde; çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı, yasal, uluslararası mevzuatlara ve müşteri gerekliliklerine uymayı ve sürekli gelişimi İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının temeli kabul eder.

Çalışanların sağlıklarını korumayı ve güvenli çalışmayı, çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ilke edinmiştir.Yasal değişiklikleri takip eder ve gerekli düzenlemeleri yapar.

‘Önce Sağlık ve Güvenlik’ bilinciyle hareket eder,

Çalışanlarımızın maruz kalabileceği potansiyel tehlikeli durum ve ortamları tespit edip, risk seviyelerine uygun olarak gerekli önlemleri alır ve tehlikeyi bertaraf eder,

Çalışanlarımızın sağlığını koruyacak ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet gösterir, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önler,

Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli bilinçlendirir,

Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili koruma parametrelerini belirler ve uygular,

Çalışanlarımızın,tedarikçi ve taşeronların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda bilgilendirmeni sağlayarak takibini yapar,

İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemlerle sürekli iyileştirme yapar,

Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı taahhüt eder,

Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Politika’sını periyodik olarak gözden geçirir.

Lütfen cihazınızı dikey konumda kullanınız.