Daha İyi Bir
Gelecek İçin Çalışırız.

Borusan Otomotiv Grubu'nun dinamik ve heyecan verici çalışma ortamı, çalışanların gelişimlerine katkıda bulunur ve çalışanları üstün başarı göstermeye teşvik eder.

Borusan Otomotiv Grubu'nda, daha iyi bir gelecek için çalışırız. Müşteri ihtiyaçlarına öncelik verir, en iyi fikirleri destekler, değişime ayak uydurur ve fark yaratmak için çalışırız.

Sahiplenici davranan, bütünsel bakış açısına sahip, insanlar üzerinde etki bırakan, sorumluluk sahibi, iyimser, çevreye saygılı, yüksek motivasyonlu ve tutkulu çalışanları bünyemize katmak ve onlarla birlikte çalışmak için kararlı davranırız.

İyi eğitimli ve yetkin teknik çalışan kadrosuyla, Türkiye otomotiv sektöründe öncü bir grup olan Borusan Otomotiv Grubu’nda, çalışanlarımız temsil ettikleri seçkin markaların bir parçası olduğunu her zaman hissederler ve bizim için birer değer olduklarını bilirler.

Borusan Otomotiv Grubu şirketlerinin tamamında görev yapan çalışanlarımız arasında ve iş başvurusunda bulunan adaylara cinsiyet, yaş, etnik köken, dil, din, engellilik, politik görüş ve cinsiyet kimliği nedenleri ile ayrımcılık yapılmaz. Bunun için, tüm grup şirketlerinde, cinsiyetlerin sahip olduğu statüye, yaptığı işlere, iş tanımlarına, sorumluluklarına bir etiket olarak yapışmasına karşı bir duruş vardır. Bu anlamda, iş yapma biçimini, konuşma dilini, bakış açısını eşitlikçi bir yapıya dönüştürmek için çalışılır. Grup şirketleri olarak amaç, “Borusan Eşittir Projesi” ile kadın ve erkeğin sadece kağıt üzerinde değil, zihinlerde de eşit olmasını sağlamak ve başta cinsiyet olmak üzere hiçbir toplumsal rol ve algının eşitliğe engel olmayacağı, mutlu ve başarılı bir geleceği birlikte inşa etmektir.

Çalışanlarına şirket içerisinde kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunan, ve çalışan bağlılığını daha yukarı taşımak isteyen kültürümüzle gurur duyuyoruz.

Lütfen cihazınızı dikey konumda kullanınız.