Neden Yalın 6 Sigma?

Yalın 6 Sigma, bütün iş süreçlerinin sorgulanarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim uygulamasıdır. Hedefi, hata oranını azaltmak, verimliliği yükseltmek, tüm iş süreçlerini iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmaktır.

Yalın 6 Sigma, bir değişim yönetimi aracıdır.

Yalın 6 Sigma, sürekli ve kararlı liderlik desteği ile hata kaynaklarını bulup ortadan kaldırarak süreç çıktılarının kalitesini artırmak amacı ile organizasyonda bu işe odaklanmış belli bir insan kaynağı altyapısı, kalite yönetimi ve istatistik araçlarını kullanarak tanımlı adımları ve hedefi olan bir proje yapma biçimidir.

Bir çıktı üreten her türlü proseste Yalın 6 Sigma metodolojisi uygulanabilir.

Faydaları

  • Üretkenlik ve pazar payını arttırır,
  • Maliyetleri düşürür,
  • Hata payını sıfıra indirmeyi hedefler,
  • Başarı grafiğini yükseltir,
  • İyileştirmeyi hızlandırır,
  • Kalite ve güveni artırır,
  • Çalışan her personel için performans hedefi belirler,
  • Müşteriye verilen değeri arttırır, müşteri odaklı çalışmayı hedefler,
  • Müşteri memnuniyetini artırır,
  • Stratejik değişimi kolaylaştırır, stratejik hedeflere ulaşılmasını destekler.