Yalın 6 Sigma Nedir?

Yalın 6 Sigma, üretimden dağıtıma ve ürünün tüketici ile buluşmasına kadar bütün iş süreçlerinin sorgulanarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim uygulamasıdır. Hedefi, hata oranını sıfıra indirmek, verimliliği yükseltmek, tüm iş süreçlerini mükemmelleştirmek ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmaktır. Yalın 6 Sigma metodolojisi hataları tespit etmek ve düzeltmekle yetinmeyip, iş sürecinin hata yapmayacak şekilde yeniden yapılandırılması esasına dayanır.

İlk kez 1984’de Motorola’da uygulanan Yalın 6 Sigma "SIFIR HATA" yı temsil etmektedir. Bu nedenle tüm iş süreçlerinde, hataya yol açabilecek koşulların ortadan kaldırılmasını, iş süreçlerini, en baştan, hata yapmayacak şekilde düzenleme sistemini öngörmektedir. Yalın 6 Sigma, hata oranındaki minimal azalmanın müşteri memnuniyeti üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Borusan Grubu’nda, 2002 yılında Yalın 6 Sigma’yı kurumsal yapının bir parçası olarak benimseyerek kurum genelinde uygulamaya başladık. Yalın 6 Sigma uygulamaları ile yenilikçi, süratli, verimli, en iyisini yapmayı hedefleyen bir kurum kültürü yaratmayı başardık.

Yalın 6 Sigma çalışmaları tam zamanlı çalışan, bu uygulamada uzmanlaşmış, projeleri denetleyen ve eğitim veren Siyah Kuşak’lar ile yarı zamanlı olarak projelerde yer alan Uzman Yeşil Kuşak’lar ve her düzeyde Borusan çalışanları tarafından yürütülmektedir.

Borusan’da Yalın 6 Sigma

Yalın 6 Sigma dünyanın dev şirketleri tarafından uygulanan, iş ve üretim süreçlerinde hataları sıfıra indirmeyi, verimliliği, kârlılığı ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmayı hedefleyen modern bir iş metodolojisidir.

Borusan' ın stratejik yönetim modelinin önemli bir ayağını oluşturan Yalın 6 Sigma metodolojisi sayesinde Borusan Şirketleri’nin hem finansal büyümeleri ve karlılıkları artıyor hem de kültürel bir değişim gerçekleştiriliyor.